Krajské kolo EO Praha

22. ročník ve školním roce 2016/17

22. ročník ve školním roce 2016/17

Datum a místo konání

Čtvrtek 10. a pátek 11. listopadu 2016, Praha 4 – Michle: Domov Sue Ryder, Michelská 1Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5. Botič a jeho okolí ve čtvrtích Prahy 4: Michle, Bohdalec, Nusle.

Téma

Biokoridory a biobariéry.

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Sdružení Arachne, z. s. ve složení Klára Skořepová, Vojtěch Koštíř, Šimon Zeman se ziskem 141,5 bodů ze 160 možných. Na druhém místě se umístil tým Gymnázia Budějovická, třetí místo obsadil tým Gymnázia Botičská.

Kompletní výsledková listina 22. ročníku pražského krajského kola.

Zadání úkolů

Všeobecný test – ve 40 otázkách byly prověřeny znalosti účastníků z oblasti ekologie a příbuzných oborů. Část testu byla zaměřena také na Prahu a na letošní téma Biokoridory a biobariéry..

Poznávačka přírodnin – autorské řešení. Až 40 bodů mohl získat tým, který by správně určil všechny botanické vzorky (živé rostliny, kořeny, listí, plody, větvičky,..., obrázky a živé vzorky zvířat (včetně vodních bezobratlých), jejich zvuky a bobky a nakonec i speciální poznávačku související s letošním tématem.

Praktický úkol – zadání. Součástí zadání byly i mapové podklady místa.

Způsob hodnocení jednotlivých úkolů najdete v Soutěžním řádu kola.

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Ing. Lenka Žaitliková, Mgr. Olga Vindušková, Jaroslav Síbrt, Luděk Hrnčíř.
Za spolupráci děkujeme Fakultě životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK a Městské části Praha 10.

Pořadatel

Pořadatelem 22. ročníku pražského krajského kola EO bylo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Partner 22. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha. Závěrečná zpráva projektu podpořeného Magistrátem hl. m. Prahy.

Celostátní partner 22. ročníku soutěže

Partneři 22. ročníku soutěže