Krajské kolo EO Praha

28. ročník ve školním roce 2022/23

Aktuálně

Pražské kolo aktuálního ročníku je za námi. Podívejte se na záznam o jeho průběhu.

Datum a místo konání

3.–4. 11. 2022 v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4, Domově Sue Rider, Michelská 7, Praha 4 a na vybraném území hl. m. Prahy (terénní úkol).

Téma

Druhová ochrana

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Sdružení Arachne, z.s. ve složení Nováček, Fialová a Šustrová se ziskem 118 bodů ze 160 možných. Druhé místo obsadilo Gymnázium Elišky Krásnohorské a třetí Gymnázium Budějovická.

Kompletní výsledková listina 28. ročníku (vložit proklik na pdf) pražského krajského kola.

Úkoly

Vědomostní test prověřil ve 40 otázkách účastníky ve znalostech ekologie a příbuzných oborů, včetně části zaměřené na Prahu a na téma letošního ročníku, kterým byla Druhová ochrana.

Poznávačka přírodnin – autorské řešení. Až 40 bodů mohl získat tým, který by správně určil všechny botanické vzorky (živé rostliny, listí, plody, větvičky,..., obrázky a živé vzorky zvířat (včetně vodních bezobratlých) a jejich zvuky.

Praktický úkol – zadání. Součástí zadání byly i mapové podklady místa.

Způsob hodnocení jednotlivých úkolů najdete v Soutěžním řádu kola (vložit proklik na pdf).

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Mgr. Tomáš Görner, PhD. a Ing. Lenka Žaitliková. Za spolupráci děkujeme Fakultě životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK.

Pořadatel

Pořadatelem 28. ročníku ve školním roce 2022/2023 pražského krajského kola EO bylo Hlavní město Praha ve spolupráci se Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 227 58 321, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Koordinátor

Lenka Žaitliková

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle: 775 724 545 nebo e-mailem na adrese lenka.zaitlikova@csop.cz

Další informace

Podrobné informace o Ekologické olympiádě naleznete na oficiálních stránkách soutěže ekolympiada.cz

Partneři 28. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády pořádalo hlavní město Praha. Závěrečná zpráva projektu podpořeného Magistrátem hl. m. Prahy.

Celostátní partner 28. ročníku soutěže

Partneři 28. ročníku soutěže