Krajské kolo EO Praha

28. ročník ve školním roce 2022/23

Datum a místo konání

Pražské krajské kolo EO proběhne 3.–4. 11. 2022.

Téma

Tématem aktuálního 28. ročníku je Druhová ochrana

PROPOZICE pro 28. ročník 2022/2023 Ekologické olympiády

Metodický materiál pro studenty – 28. ročník EO

Semináře na téma loňského ročníku Ekologické olympiády Obnova krajiny připravené ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK budou pro všechny studenty a zájemce dále dostupné na Youtube. Semináře na téma letošního ročníku Ekologické olympiády též připravené ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK budou zveřejněny na stránce ústředního webu Ekologické olympiády.

Účastnický poplatek (startovné)

Účastnický poplatek za soutěžícího činí 150 Kč a bude vybírán při prezenci.

Přihlášky

Soutěžní družstva je nutné přihlásit nejpozději do 23. 10. 2022 pořadateli (viz níže). Přihláška (PDF)přihláška (DOC)

Pořadatel

Pořadatelem 28. ročníku ve školním roce 2021/2022 pražského krajského kola EO je Dům ochránců přírody ve spolupráci se Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 227 58 321, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Koordinátor

Lenka Žaitliková

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle: 775 724 545 nebo e-mailem na adrese lenka.zaitlikova@csop.cz

Další informace

Podrobné informace o Ekologické olympiádě naleznete na oficiálních stránkách soutěže ekolympiada.cz

Partneři 28. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha.

Celostátní partner 28. ročníku soutěže

Partneři 28. ročníku soutěže