Krajské kolo EO Praha

21. ročník ve školním roce 2015/16

21. ročník ve školním roce 2015/16

Datum a místo konání

12. a 13. listopadu 2015, Praha 4 – Michle: Domov Sue Ryder, Michelská 1 a Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5.

Téma

Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody.

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Gymnázia Budějovická ve složení Jiří Janoušek, Filip Oplt a Vojtěch Brož se ziskem 124,5 bodů ze 160 možných. Druhé místo obsadilo Gymnázium Botičská a třetí Arachne o. s.

Kompletní výsledková listina 21. ročníku pražského krajského kola.

Zadání úkolů

Všeobecný test prověřil ve 40 otázkách účastníky ve znalostech ekologie a příbuzných oborů, včetně části zaměřené na Prahu a na téma letošního ročníku, kterým bylo Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody..

Poznávačka přírodnin – autorské řešení. Až 40 bodů mohl získat tým, který by správně určil všechny botanické vzorky (živé rostliny, kořeny, listí, plody, větvičky,..., obrázky a živé vzorky zvířat (včetně vodních bezobratlých), jejich zvuky a bobky a nakonec i speciální poznávačku sportovních a rekreačních pomůcek.

Praktický úkol – zadání. Součástí zadání byly i mapové podklady místa.

Způsob hodnocení jednotlivých úkolů najdete v Soutěžním řádu kola.

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Ing. Lenka Žaitliková, Jaroslav Síbrt, Ing. Petr Stýblo.
Za spolupráci děkujeme Fakultě životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK.

Pořadatel

Pořadatelem 21. ročníku pražského krajského kola EO bylo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Partner 21. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha. Závěrečná zpráva projektu podpořeného Magistrátem hl. m. Prahy.

Celostátní partner 21. ročníku soutěže

Partneři 21. ročníku soutěže