Krajské kolo EO Praha

24. ročník ve školním roce 2018/19

24. ročník ve školním roce 2018/19

Datum a místo konání

Čtvrtek 8. a pátek 9. listopadu 2018, Praha 4 – Michle: Domov Sue Ryder, Michelská 1Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5. Praktická terénní část proběhla v okolí Zátišského potoka v Praze 4 - Hodkovičkách.

Téma

Management v ochraně přírody

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Gymnázia Budějovická ve složení Brož, Janoušek, Vavřina se ziskem 143 bodů z celkových 160 možných. Na druhém místě se umístilo sdružení Arachne a třetí místo vybojoval druhý tým z Gymnázia Budějovická. Jelikož v loňském ročníku národní kolo vyhrálo Gymnázium Budějovická ve stejném složení, jako letošní krajské kolo v Praze, do národního kola postupuje i stříbrný tým Sdružení Arachne. Oběma postupujícím gratulujeme.

Kompletní výsledková listina 24. ročníku pražského krajského kola.

Všeobecný test (autorské řešení) – ve 40 otázkách byly účastníci prověřeni ve znalostech ekologie a příbuzných oborů včetně části zaměřené na Prahu a na téma letošního ročníku Management v ochraně přírody. Za každou otázku mohli získat 1 bod.

Poznávačka přírodnin (autorské řešení) – až 40 bodů mohl získat tým, který by správně určil všechny botanické vzorky (živé rostliny, pupeny, plody, větvičky,...), houby, obrázky a živé vzorky zvířat (včetně vodních bezobratlých), jejich zvuky a bobky.

Terénní úkol (zadání) – 40 bodů mohli účastníci získat zpracováním podkladů k zájmovému území a posledních 40 bodů mohli získat obhajobou svých zjištění a názorů před odbornou porotou.

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Ing. Lenka Žaitliková, Bc. Petra Seifertová, Bc. Eliška Zemanová.

O odbornou přednášku s názvem „Hoří, má panenko! Patří oheň do naší přírody?“ se postaral RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. z Katedry ekologie PřF UK v Praze.

Pořadatel

Pořadatelem 24. ročníku pražského krajského kola EO bylo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Partneři 24. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha.

Celostátní partner 24. ročníku soutěže

Partneři 24. ročníku soutěže