Krajské kolo EO Praha

27. ročník ve školním roce 2021/22

Datum a místo konání

Čtvrtek 4. a pátek 5. listopadu 2021, Praha 4 – Michle: Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5 a terénní úkol na území Prahy.

Téma

Obnova krajiny (rekultivace, remediace etc.)

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Gymnázia Botičská ve složení Barbora Kociánová, Adam Othman a David Palyza se ziskem 115,8 bodů z celkových 160 možných. Druhé místo obsadil tým reprezentující Sdružení Arachne, z. s. a třetí místo vybojoval tým z Gymnázia Jana Keplera. Vítězný tým postupuje do národního kola, gratulujeme.

Kompletní výsledková listina

Brzy doplníme kompletní zadání jednotlivých částí krajského kola EO.

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Ing. Milan Maršálek (ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“), Ing. Lenka Žaitliková, RNDr. Jiří Zahradník, PhD.

Poděkování sponzorům

Velký dík patří všem sponzorům krajského kola v Praze a to: společnosti NET4GAS, MŠMT, Magistrátu hlavního města Prahy, Ústavu pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, časopisu Živa a největšímu provozovateli venkovních únikových her firmě Get Out Fun.

Pořadatel

Pořadatelem 27. ročníku ve školním roce 2021/2022 pražského krajského kola EO byl Dům ochránců přírody ve spolupráci se Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 227 58 321, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Další informace

Partneři 27. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha.

Celostátní partner 27. ročníku soutěže

Partneři 27. ročníku soutěže