Krajské kolo EO Praha

25. ročník ve školním roce 2019/20

25. ročník ve školním roce 2019/20

Datum a místo konání

Čtvrtek 7. a pátek 8. listopadu 2019, Praha 4 – Michle: Domov Sue Ryder, Michelská 1 a Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5 a terénní úkol na území Prahy.

Téma

Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Gymnázia Budějovická ve složení Janoušek, Vavřina, Plešinger se ziskem 131 bodů z celkových 160 možných. Na druhém místě se umístilo Gymnázium Botičská a třetí místo vybojoval tým z Gymnázia Jana Keplera. Protože v loňském ročníku se v národním kole na druhém místě umístil tým Gymnázia Budějovická v podobném složení, jako v letošním krajském kole v Praze, do národního kola postupuje i stříbrný tým Gymnázia Botičská. Oběma postupujícím gratulujeme.

Brzy doplníme kompletní výsledkovou listinu a zadání jednotlivých částí KK EO.

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Ing. Lenka Žaitliková, Ing. Barbora Satrapová, Bc. Anna Kučerová, Bc. Eliška Zemanová, Kateřina Landová,

o praktické ukázky s názvem "Vzdušné experimenty" se postaral RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., vedoucí Laboratoře pro výzkum kvality ovzduší z PřF UK v Praze.

Velký dík patří všem sponzorům krajského kola v Praze a to: společnosti NET4GAS, MŠMT, Magistrátu hlavního města Prahy, časopisu ŽIVA, Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Přírodovědecké fakultě UK.

Pořadatel

Pořadatelem 25. ročníku pražského krajského kola EO byl Dům ochránců přírody společně se Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Partneři 25. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha.

Celostátní partner 25. ročníku soutěže

Partneři 25. ročníku soutěže