Krajské kolo EO Praha

23. ročník ve školním roce 2017/18

23. ročník ve školním roce 2017/18

Datum a místo konání

Čtvrtek 9. a pátek 10. listopadu 2017, Praha 4 – Michle: Domov Sue Ryder, Michelská 1Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5. Praktická terénní část proběhla na náměstí OSN ve Vysočanech.

Téma

Dřeviny rostoucí mimo les.

Výsledky

Vítězem letošního ročníku se stal tým Gymnázia Budějovická ve složení Jiří Janoušek, Vojtěch Brož a Štěpán Vavřina se ziskem 130,5 bodů ze 160 možných. Druhé místo obsadilo Sdružení Arachne, z.s. a třetí Gymnázium Jana Keplera.

Kompletní výsledková listina 23. ročníku pražského krajského kola.

Zadání úkolů

Všeobecný test – ve 40 otázkách byly prověřeny znalosti účastníků z oblasti ekologie a příbuzných oborů. Část testu byla zaměřena také na Prahu a na letošní téma Dřeviny rostoucí mimo les..

Poznávačka přírodnin – autorské řešení. Celkem 63 živých vzorků a obrázků k poznávání, z toho: 34 živých vzorků rostlin, 3 živé vzorky hub, 1 vzorek bezobratlého hmyzu, 10 zvířat z fotografií, 5 fotografií rostlin, 5 zvuků zvířat a 5 geologických vzorků.

Praktický úkol – zadání. Součástí zadání byly i mapové podklady místa.

Složení odborné poroty

Na přípravě odborné části se dále podíleli

Mgr. & Mgr. Jiří Zahradník a Ing. Lenka Žaitliková.
Za spolupráci děkujeme Přírodovědecké fakultě UK

Pořadatel

Pořadatelem 23. ročníku pražského krajského kola EO bylo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Partner 23. ročníku pražského kola

Pražské kolo Ekologické olympiády významně podpořilo hlavní město Praha. Závěrečná zpráva projektu podpořeného Magistrátem hl. m. Prahy.

Celostátní partner 23. ročníku soutěže

Partneři 23. ročníku soutěže