Krajské kolo EO Praha

Archiv krajského kola EO Praha

25. ročník 2018/2019

Téma: Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech
 

24. ročník 2018/2019

Téma: Management v ochraně přírody
 

23. ročník 2017/2018

Téma: Dřeviny rostoucí mimo les
 

22. ročník 2016/2017

Téma: Biokoridory a biobariéry
 

21. ročník 2015/2016

Téma: Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody

20. ročník 2014/2015

Téma: Geologické dědictví České republiky

19. ročník 2013/2014

Téma: Rekultivace a obnova
 

18. ročník 2012/2013

Téma: Do 18. ročníku nebylo jednotné téma

Informace o ročnících 13.–17.

Na webu Ekocentra 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“